Σεμινάριο ΦΠΑ-ΦΠΑ στην οικοδομική βιομηχανία

AUGUST 22, 2023

  

Σεμινάριο ΦΠΑ-ΦΠΑ στην οικοδομική βιομηχανία

Το παρόν σεμινάριο αποσκοπεί στο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το φορολογικό χειρισμό των συναλλαγών που αφορούν στην οικοδομική βιομηχανία. Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν συναλλαγές που σχετίζονται με μίσθωση και παράδοση ακίνητης ιδιοκτησίας, η επαναγορά και μεταπώληση ακίνητης ιδιοκτησίας, καθώς και η εφαρμογή της νομοθεσίας Φ.Π.Α. για τη λήψη υπηρεσιών στην οικοδομική βιομηχανία. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαίδευση τόσο σε θεωρητικό, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, μέσω παραδειγμάτων και συζητήσεων.

Ημερομηνία: 21/09/2023

Διάρκεια: 6 ώρες (6 Μονάδες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης)

Κόστος: Για μέλη: €50 + Φ.Π.Α. Για μη μέλη: €70 + Φ.Π.Α.

Τοποθεσία: Γραφεία ΕΒΕΛ, 12, Grigori Afxentiou Avenue, Larnaca,  Cyprus Tel: +357 2482 3855

Ώρα έναρξης & λήξης: 09:00 – 15:00

LARNAKA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

ACCOUNT NUMBER:0550-05-018489 (BANK OF CYPRUS)

PAPER FORMAT:CY68 0020 0550 0000 0005 0184 8900

ELECTRONIC FORMAT:CY68002005500000000501848900 and

the SWIFT address(BIC Code) of Bank of Cyprus Public Company Ltd is BCYPCY2N

Επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα

Λάβετε υπόψη ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες, επομένως εγγραφείτε το συντομότερο δυνατόν στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@larnakachamber.com.cy. Εάν δεν λάβετε το μήνυμα επιβεβαίωσης σχετικά με την εγγραφή σας, η εγγραφή σας δεν είναι εγγυημένη.

Προσωπικά δεδομένα

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας δεσμεύεται να διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία επικοινωνίας ή άλλες πληροφορίες που εξασφαλίζονται από το ΕΒΕΛ σε καμία περίπτωση δεν θα διατεθούν σε άλλους, πέραν του ΕΒΕΛ του οποίου τα καθήκοντα είναι να σας ενημερώνουν αναφορικά με συνέδρια και σεμινάρια. Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Επιμελητηρίου.

Περιγραφή Σεμιναρίου

Το παρόν σεμινάριο αποσκοπεί στο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το φορολογικό χειρισμό των συναλλαγών που αφορούν στην οικοδομική βιομηχανία. Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν συναλλαγές που σχετίζονται με μίσθωση και παράδοση ακίνητης ιδιοκτησίας, η επαναγορά και μεταπώληση ακίνητης ιδιοκτησίας, καθώς και η εφαρμογή της νομοθεσίας Φ.Π.Α. για τη λήψη υπηρεσιών στην οικοδομική βιομηχανία. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαίδευση τόσο σε θεωρητικό, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, μέσω παραδειγμάτων και συζητήσεων.

Η αλλαγή και αναπροσαρμογή διαφόρων προνοιών της νομοθεσίας που αφορά στην οικοδομική βιομηχανία με σκοπό να ξεπεραστούν οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο τομέας, οι νέες πρακτικές του Τμήματος Φορολογίας, αλλά και η αποφυγή κυρώσεων από λάθος φορολογική μεταχείριση διαφόρων συναλλαγών, συντείνουν στην ανάγκη για άμεση κατάρτιση των επαγγελματιών που ασχολούνται με φορολογικά ζητήματα.

Στόχοι Σεμιναρίου

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

• Ερμηνεύουν τις πρόνοιες της υφιστάμενης αλλά και της επερχόμενης Φ.Π.Α. νομοθεσίας αναφορικά με την οικοδομική βιομηχανία

• Εξηγούν τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία Φ.Π.Α. σχετικά με τον τομέα των ακινήτων

• Περιγράφουν τις πρόνοιες που αφορούν στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. και να απαριθμούν τις προϋποθέσεις για την επιβολή του

• Αναγνωρίζουν το πλαίσιο της νομοθεσίας για καταναγκαστική πώληση και κατάσχεση αλλά και τον σωστό φορολογικό χειρισμό

• Εφαρμόζουν ορθά τις πρόνοιες της νομοθεσίας που αφορούν στη μίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας

• Επιλέγουν τη μη επιβολή Φ.Π.Α. στην περίπτωση μίσθωσης ακίνητης ιδιοκτησίας

• Επεξηγούν σε πελάτες τους πότε έγκειται η ανάγκη μη επιβολής Φ.Π.Α. στην περίπτωση παράδοσης ακίνητης ιδιοκτησίας

• Ενθαρρύνουν τη μεθοδολογία και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την αξιολόγηση παράδοσης ακίνητης ιδιοκτησίας

• Υιοθετούν τις ορθές διαδικασίες για την αξιολόγηση εφαρμογής Φ.Π.Α. στην περίπτωση μίσθωσης ακίνητης ιδιοκτησίας.

Συμμετέχοντες*

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, οικονομικούς διευθυντές, αρχιλογιστές, λογιστές, βοηθούς λογιστηρίου και εργαζόμενους επιχειρήσεων, οι οποίοι εφαρμόζουν στην πράξη τις πρόνοιες της κυπριακής νομοθεσίας περί Φ.Π.Α. αναφορικά με συναλλαγές που αφορούν στην οικοδομική βιομηχανία. Αναμένεται οι συμμετέχοντες να έχουν βασικές γνώσεις επί του αντικειμένου.