Παρουσίαση- Πράσινες Φορολογίες & Αντίκτυπος στις Κυπριακές Επιχειρήσεις

OCTOBER 10, 2023

  

  

26 Οκτωβρίου 2026 – ΕΒΕ Λάρνακας  09:30 – 12:00

Το ΕΒΕ Λάρνακας σε συνεργασία με την EY Kύπρου διοργανώνουν παρουσίαση με θέμα τις Πράσινες Φορολογίες και τον αναμενόμενο αντίκτυπο στις Κυπριακές Επιχειρήσεις

Σκοπός της παρουσίασης η  ενημέρωση των επιχειρήσεων για τους νέους πράσινους φόρους που αναμένεται να επηρεάσουν το Κυπριακό επιχειρείν και πως αυτοί εφάπτονται με τη συμμόρφωση στα θέματα βιωσιμότητας. Με την επέκταση του συστήματος εμπορίας εκπομπών και το Μηχανισμό Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) με μεταβατική εφαρμογή από 01 Οκτωβρίου 2023, οι Κυπριακές επιχειρήσεις χρειάζεται να κάνουν ανάλογη προετοιμασία.

Πέραν τις Ευρωπαϊκές  φορολογίες εναρμόνισης, αναμένεται η εισαγωγή νέων τοπικών φόρων προς επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της μείωσης εκπομπών άνθρακα. Με την κυκλική οικονομία στο επίκεντρο καθώς και μέτρα προστασίας της σπανιότητας του νερού, η φορολογία προορίζεται ως ο δραστικός μηχανισμός που  θα ενισχύσει την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Η πράσινη αυτή μετάβαση θε επιφέρει νέες απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένου ετοιμασίας νέων αναφορών/δηλώσεων

με πυρήνα την αρχή ότι η πράσινη φορολογία πρέπει να είναι ουδέτερη. Θα συζητηθούν πιθανά αντισταθμιστικά και οι τοποθετήσεις των επιχειρήσεων προς μετριασμό του κόστους συμμόρφωσης.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί το Τμήμα Περιβάλλοντος με σχετική παρέμβαση από πρακτικής πλευράς για τα θέματα που θίγονται.

Πρόγραμμα Παρουσίασης:

Μέρος Α: Περιβαλλοντικοί Φόροι και Κλιματική Αλλαγή

Πως η φορολογία σπρώχνει τις επιχειρήσεις στη Βιωσιμότητα

Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακας και Εισαγωγές Προϊόντων στη Κύπρο

Εισαγωγή Νέων Πράσινων Φόρων στην Κύπρο

Mέρος Β: Συμμόρφωση με Πράσινες Φορολογίες και Αναγκαίες Επιχειρηματικές Ενέργειες

Νέες Απαιτήσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις

Προετοιμασία για Συμμόρφωση  

Αντισταθμιστικά Μέτρα και  Φοροελαφρύνσεις

Γλώσσα Διεξαγωγής:

Η παρουσίαση θα διεξαχθεί στα Ελληνικά.

Ημερομηνία και Τοποθεσία Διεξαγωγής:

Πέμπτη 26 Οκτωβρίου

09:30 – 12:00   στο ΕΒΕ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο info@larnakachamber.com.cy