Συνάντηση ΕΒΕΛ-ΕΤΑΠ Λ/κας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Αρχηγό Αστυνομίας

APRIL 15, 2024

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας του ΕΒΕ Λάρνακας και της ΕΤΑΠ Λάρνακας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και τον Αρχηγό Αστυνομίας με στόχο τη συζήτηση και την αντιμετώπιση θεμάτων που επηρεάζουν την τοπική επιχειρηματική και τουριστική βιομηχανία.

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και το μεταναστευτικό και οι τρόποι επίλυσης των συναφών προβλημάτων που προκαλούνται, όπως η γκετοποίηση περιοχών, η υποβάθμιση εικόνας συγκεκριμένων τουριστικών και άλλων κεντρικών περιοχών από λανθασμένη χωροθέτηση δομών, καθώς και το αίσθημα ανασφάλειας που προκαλείται σε κατοίκους και ξένους επισκέπτες. Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα ευρύ και πολύπλοκο πολιτικό αλλά και ανθρωπιστικό ζήτημα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Αρχηγός Αστυνομίας ενημερώθηκαν για τις περιοχές όπου χρειάζονται αυξημένες περιπολίες ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα, έστω και προσωρινά, τα διάφορα θέματα που προκύπτουν.

Οι δύο Φορείς έθεσαν την εισήγηση για υιοθέτηση του θεσμού της Τουριστικής Αστυνομίας, με πιλοτική εφαρμογή στη Λάρνακα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που προκύπτουν από έλλειψη επαρκούς αστυνόμευσης των τουριστικών περιοχών. Προτάθηκε από τον Υπουργό η ανάληψη τέτοιου ρόλου από τη Δημοτική Αστυνομία εφόσον προβλέπεται και στην επικείμενη αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, έγινε αναφορά και στην ανάγκη αποτελεσματικότερης επιτήρησης των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών από την παράνομη αλιεία, τόσο με αυξημένες περιπολίες αλλά και με τη χρήση καμερών ως μία πιθανή λύση.

Τέλος, συζητήθηκε η απόρριψη αιτημάτων Ισραηλινών ομάδων για τη διεξαγωγή ευρωπαϊκών αθλητικών αγώνων στην Κύπρο και οι αρνητικές επιπτώσεις για την τουριστική βιομηχανία και την οικονομία της Λάρνακας. Προτάθηκε η θετική αντιμετώπιση μελλοντικών αιτημάτων παρόμοιας φύσης, προκειμένου να διατηρηθούν οι οικονομικές ευκαιρίες για τη χώρα μας, δίδοντας βέβαια προτεραιότητα στην ασφάλεια. 

Ο Πρόεδρος της ΕΤΑΠ Λάρνακας κ. Ντίνος Λευκαρίτης και ο Αντιπρόεδρος Υπηρεσιών του ΕΒΕΛ κ. Φλώρος Βωνιάτης εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Αρχηγό Αστυνομίας καθότι η συνάντηση κατέδειξε την προθυμία των Αρχών να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που επηρεάζουν τη Λάρνακα ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα ζωής και το επιχειρηματικό περιβάλλον για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της.