Παρουσίαση για το Κέντρο Πράσινης και Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αραδίππου

JULY 06, 2023

   

Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε στα πλαίσια έρευνας, προκειμένου να εξεταστούν οι

απόψεις και οι στρατηγικες καθώς και οι σχετικές εκπαιδευτικές ανάγκες των επιχειρήσεων,

που εδρεύουν στο Δήμο, σε σχέση με την εφαρμογή πράσινων στρατηγικών στις

επιχειρήσεις και ειδικότερα της Πράσινης Ευρωπαικής Συμφωνιας και των 17 Στόχων της

Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Παρακαλώ όπως απαντήσετε το ερωτηματολόγιο μέχρι τις 6 Ιουλίου 2023.

https://shorturl.at/BGY49