Συνάντηση ΕΒΕΛ με Δημοσιογράφους

JANUARY 31, 2024

Ανακοίνωση ΕΒΕ Λάρνακας 

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας Δρ. Νάκης Αντωνίου στην παρουσία του Αντιπροέδρου Εμπορίου κ. Ευάγγελου Μούσκου, του Αντιπροέδρου Τουρισμού Λούκα Λουκά, του Αντιπροέδρου Οικονομικών Λάζαρου Χατζηφόραδου, του Επίτιμου Γραμματέα Γιώργου Κατοδρύτη, του Επίτιμου Προέδρου Όθωνα Θεοδούλου και του Διευθυντή Χαράλαμπου Ανδρέου πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική συνάντηση σήμερα 30 Ιανουαρίου 2024 μεδημοσιογράφους της Λάρνακας στα γραφεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λάρνακας.

Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε από τα δύο μέρη η άριστη συνεργασία που ήδη υπάρχει αλλά παράλληλα επιβεβαιώθηκε και η προθυμία αλλά και η θέληση για ακόμη πιο στενή και αγαστή συνεργασία με σκοπό την πιο συχνή ενημέρωση για το γίγνεσθαι του Επιχειριν στην Πόλη και Επαρχία.

 Ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ Δρ. Νάκης Αντωνίου εξέφρασε την ικανοποίηση του για τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας η οποία μπορεί να γίνει ακόμη πιο αποτελεσματική μέσα στα πλαίσια της εξωστρέφειας και της ενδυνάμωσης του ΕΒΕΛ τόσο στον επιχειρηματικό κόσμο όσο και στην κοινωνία ευρύτερα.